מגוון המוצרים שלנו

חוות דעת פרופיל אישיותי ואסטרטגיות ניבוי והשפעה אופרטיביות על הגורם האנושי

AA.

חוות דעת פרופיל פסיכולוגי
ניתוח דמות כללי אודות אישיותו של המוערך

מסמך פרופיל אישיות וחוות דעת אפיון התנהגותי המכילים סקירה מלאה של המשתנים האישיים הרלוונטיים הבולטים של המוערך, דפוסי התנהגות דומיננטיים (לא תמיד גלויים לעין הבלתי מיומנת), כפי שעלו מן המידע שנאסף על המוערך. זהו מסמך המכיל את סוג מבנה האישיות של המוערך לרבות תיאורים של קווי אישיותו הדומיננטיים וכן צרכיו הרגשיים. מתוך הבנת צרכי הלקוח, מסמך זה מתמקד בתכונות הרלוונטיות של המוערך במסגרת האינטראקציה הספציפית שיש ללקוח עמו. פרופיל זה נבנה על פי דרישות הלקוח כאשר המידע הוא רב גוני.

AAA.

חוות דעת פרופיל פסיכולוגי
ניתוח מעמיק של הדמות המוערכת, כולל ניבוי בתרחישים שונים וכן המלצות אופרטיביות

מסמך פרופיל ניתוח מעמיק לגבי אישיותו והתנהגותו של המוערך. התמקדות במאפיינים רלוונטיים לדרישות הלקוח לשם ניהול אינטראקציה אופטימלית עם המוערך. חוות הדעת כוללות תרחישי פעולה התנהגותיים שונים של המוערך במצבים מוגדרים. בנוסף, הפרופיל מקנה המלצות ספציפיות לגבי גיבוש אינטראקציה רצויה בין הלקוח למוערך (לדוגמא: כיצד למזער ניסיונות לנצל את האמון שניתן בו; כיצד להתאים את התנהגות הלקוח לזו של המוערך וכו'). פרופיל זה נבנה על פי דרישות הלקוח ודורש מידע מגוון אודות המוערך – נובע משלושה מקורות עצמאיים לפחות פרט ללקוח, כולל מפגש / ים עם הלקוח לשם קבלת מפרטים משתנים רלוונטיים לפרופיל.

בימים אלה אנו בונים את תוכנת הפרופילאות הפסיכולוגית מהרשתות החברתיות אשר תשמש למגוון יישומים.


פרטים בהמשך