מקורות מידע גלויים

מקורות מילוליים

כתבות

התהליך כולו נעשה ללא מעורבות של המאובחן, ניתן לקבל הסכמתו לכך או

פורומים ובלוגים

הדו"ח כולל גם המלצות מעשיות להמשך ניהול המרכיב האנושי בתהליך המתבצע ​

רשתות חברתיות

התהליך כולו נעשה ללא מעורבות של המאובחן, ניתן לקבל הסכמתו לכך או

מידע כרונולוגי

התהליך הינו אתי לחלוטין - מתבסס על מקורות גלויים בלבד ללא חדירה

מקורות בלתי מילוליים​

הבעות פנים

הדו"ח כולל גם המלצות מעשיות להמשך ניהול המרכיב האנושי בתהליך המתבצע ​

תמונות

התהליך כולו נעשה ללא מעורבות של המאובחן,

מהירות תגובה

הדו"ח כולל גם המלצות מעשיות להמשך ניהול המרכיב האנושי בתהליך המתבצע ​

קטעי וידאו

התהליך הינו אתי לחלוטין - מתבסס על מקורות גלויים בלבד ללא חדירה

שפת גוף

הדו"ח כולל גם המלצות מעשיות להמשך ניהול המרכיב האנושי בתהליך המתבצע ​