מגוון השירותים שלנו​​

Psychological Due Diligence
לגיוס בכירים

איתור ומינוי בעל תפקיד בכיר בארגון  הוא קריטי משום השפעתו הישירה על התוצאות העסקיות

ביצוע אבחון מפורט של מועמדים לתפקיד והמצאת דו"ח המפרט מרכיבים אישיותיים רלוונטיים ומספק המלצות אופרטיביות לקבלת החלטה / פסילה ולהשלמת פערים בכניסה לתפקיד

Psychological Due Diligence
לניהול מו"מ

בתהליכי מו"מ בדרך כלל רב הנסתר על הגלוי. המטרה היא להכיר את הצד כשנגד ככל האפשר על מנת להתנהל נכון מולו בין ברמה התנהגותית, טקטית או אסטרטגית

הכלי יספק אבחון פסיכולוגי על האנשים המשתתפים בתהליכי המו"מ, יקטין את רמת העמימות ויגדיל את רמת ההיכרות וההבנה של הצרכים של הצד שכנגד, ויספק המלצות לניהול תהליך מוצלח יותר. 

בתהליכי ניהול מו"מ ו Due Diligence- ניתן בנוסף לדו"ח אבחון אישיותי מרחוק לקבל ליווי מתמשך בשטח אשר יספק כלים בזמן אמת לניהול הסיטואציה.

Psychological Due Diligence
לניהול משברים

התכנון בעיקרו מוגבל ומושפע לעיתים ממשתנים  אקסוגניים שאינם תלויים בחברה. התוצאה – אי ודאות, חשיפה לזעזועים והיווצרות משברים.

הכלי יספק אבחון פסיכולוגי מרחוק על האנשים המשפיעים, רמת החשיפה של החברה לפעריהם והמלצות כיצד לטפל בפערים, כל זאת ע"מ לצמצם את מרחב אי הוודאות למינימום האפשרי ובכך להקטין חשיפות והשפעותיהן על הביצועים, על שוק ההון ועל הרגולטור כמגיבים.

Psychological Due Diligence
ניתוח אישיותי מרחוק לתחום האשראי​

ניתוח מהותי על עברו הפיננסי של הלווה הפוטנציאלי הוכיח את עצמו כבלתי מספק בעליל לניבוי ההחזרים.

הבנת הפרופיל הפסיכולוגי של הלווה הפוטנציאלי וכן הנסיבות הקיימות והעתידיות שלו מאפשרת הקטנת הסיכוי להפסד הלוואה.

יתבצע דו"ח ניתוח אישיותי מרחוק ע"פ פרמטרים  מותאמים שיוגדרו, המהווה תומך משמעותי בגידור סיכונים וקבלת החלטות. 

Psychological Due Diligence
ניתוח אישיותי מרחוק
 לתהליכי מיזוג ורכישות​

רוב הרכישות נכשלות והסיבות העיקריות לכך הן אנשים ותרבות.

המוצר בתחום זה כולל דו"ח על המשתתפים מהחברה הרוכשת/הנרכשת בשלב ה Due Diligence, המו"מ והאינטגרציה. הדו"ח יספק אינפורמציה מהותית והמלצות לגבי אופני תכנון וניהול המו"מ, התנהגויות (כולל מאפיינים תרבותיים), ותכנון האינטגרציה.

Psychological Due Diligence
ניתוח אישיותי מרחוק להחלטות השקעה

מרכיב הסיכון בהשקעות יכול להתקיים בטווח רחב – מסיכון קטן ועד לסיכון גדול ומהותי.

הכלי יספק אבחון פסיכולוגי מרחוק על העומדים בראשה ומאחוריה של יחידה עסקית/תפעולית/סטארט אפ וכו׳.

הכלי יאפשר למשקיע לקבל דו״ח פסיכולוגי, שיהווה מרכיב תומך החלטה וזאת, מעבר לנתונים הטכנולוגיים, הפיננסיים והאחרים, שנבחנים בעת השקעה שכזו.

Psychological Due Diligence
ניתוח אישיותי מרחוק
 לעולם הביטוח ​

עולם הביטוח בנוי על מודלים אקטוארים וסטטיסטיים המספקים חיזוי. המטרה היא להביא לצמצום תנודתיות בתחזיות אל מול המציאות כדי להקטין סיכונים ולמקסם הצלחה פיננסית.

המוצר יאפשר אבחון פסיכולוגי מרחוק של אנשים המשפיעים על טרנזקציות משמעותיות לחברה.

Psychological Due Diligence
ליווי וייעוץ אסטרטגי/טקטי בתהליכים בקבלת החלטות ​

במקרים מסוימים, כאשר מדובר בתהליכים מתמשכים ודינאמיים עולה צורך בייעוץ ON-LINE שמאפשר אדפטציה לנתונים השונים ומקסום התנאים וההזדמנויות שנוצרו מול הגורם האנושי שמהצד האנושי.

שירות זה מאפשר, מעבר להפקת דו"ח Psychological Due Diligence, לשלוט במירב המשתנים ולהקטין חוסר וודאות למינימום האפשרי. הוא מתאים לתהליכי DD, מו"מ, A&M וכדומה.

הדרכות

הרצאות ותרגילים על עמודי התווך בפרופילאות ופסיכולוגיה חקירתית:

 • הרצאות ותרגילים על עמודי התווך בפרופילאות ופסיכולוגיה חקירתית:
 • הרצאה בת שעתיים על "מהו פרופיל."
 • סמינר יומי על "עקבות של דפוסי התנהגות כצוהר לאישיות".
 • סמינר שבועי – "מבוא ומושגי יסוד בבניית פרופיל התנהגותי".

פרופילאות למשאבי אנוש - סמינרים וימי עיון בין 1 – 5 ימים.
בין התכנים:

 • רקע ומושגי יסוד בפסיכולוגיה חקירתית ובחשיבה פרופילאית
 • עמודי התווך בפרופילאות 
 • תהליך ההסקה והחיזוי 
 • תרגול באבחון פרופילאי 
 • אפיון תכונות בשפה משותפת = BIG 5
 • מיפוי פסיכולוגי עפ"י הרשתות החברתיות  – תיאוריה ותרגול
 • תרגול באבחון על בסיס מראה ולבוש, משרד וסביבת מגורים – נכון ולא נכון
 • התגלמות – המחשה ותרגול 
 • הצדקות לשקרים בראיון + דרכי התמודדות עם שקרים בראיונות ותשאולים
 • תשאול אסטרטגי– התנהגות בסיס ויצירת עומס קוגניטיבי 
 • מיקרו הבעות פנים