Case Studies​

המקרים שלהלן נלקחו כולם מפעילות עסקית גלובלית שלעיתים קרובות מכילה פערים בהבנה של גורם מרכזי בעסקה. הפערים הללו נובעים מהעדר היכרות מעמיקה עם שחקנים שבאים ממקומות שלא בהישג ידינו. 99% מגשרת על הפערים הללו עם הרכבת פרופיל אישיותי מרחוק – מהרשת, ללא צורך באינטראקציה ישירה. בנוסף, 99% מייצרת המלצות אופרטיביות ליישום בשטח להתמודד עם השחקן המעורב ובפועל – שמה את הלקוח במצב של יתרון ברור ומשמעותי.

טעות בגיוס של תפקיד בכיר אחד

להפסד בעלות של 10X משכרו השנתי

מתן 
הלוואה לאיש עסקים 
כושל


לתספורת חובות של עשרות מיליונים

החלטת השקעה ביזם 
הלא נכון

למחוק למשקיעים מיליוני דולרים

מו"מ שמתפוצץ בגלל דינמיקה שגויה

לאבדן עסקה מצוינת

כל תהליך שמערב את
 המרכיב האנושי
מכיל 
סיכון